LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ STARTERS – MOVERS – FLYERS

 • LUYỆN THI STARTERS

Giới thiệu chương trình luyện thi Staters:

Cambridge English: Starters, còn được gọi là Young Learners English: Starters, là bước khởi đầu trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ. Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu cho các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày.

Cambridge English: Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Tại sao tham sao thi Cambridge English: Starters?

Starters tạo điều kiện cho bạn:

 • Từng bước cải thiện Tiếng Anh cho trẻ
 • Trang bị cho trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh
 • Mở ra một thế giới của những khả năng
 • Tạo động lực cho trẻ bằng cách khen thưởng những tiến bộ của các em
 • Tham dự một kỳ thi chất lượng cao công bằng với tất cả mọi người
 • Nhận được tất cả những hỗ trợ cần thiết để giúp trẻ nâng cao trình độ tiếng Anh

Điều kiện tham gia thi Cambridge English: Starters

Chương trình học luyện thi Cambridge English: Starters

Mẫu bài thi Staters

 • LUYỆN THI MOVERS

Giới thiệu chương trình luyện thi Movers:

Cambridge English: Movers, còn được gọi là Young Learners English: Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters. Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.

Cambridge English: Movers là bài thi thứ hai trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Tại sao tham sao thi Cambridge English: Movers?

 • Từng bước cải thiện Tiếng Anh của trẻ
 • Trang bị cho trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh
 • Mở ra một thế giới của những khả năng
 • Tạo động lực cho trẻ bằng cách khen thưởng những tiến bộ của các em
 • Tham dự một kỳ thi chất lượng cao công bằng với tất cả mọi người
 • Nhận được tất cả những hỗ trợ cần thiết để giúp trẻ nâng cao trình độ tiếng Anh

Điều kiện tham gia thi Cambridge English: Movers

Chương trình học luyện thi Cambridge English: Movers

Mẫu bài thi Movers

 • LUYỆN THI FLYERS

Giới thiệu chương trình luyện thi Flyers:

Cambridge English: Flyers còn được gọi là Young Learners English: Flyers, là bước kế tiếp trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Movers. Đây là một phương pháp tuyệt vời để chứng tỏ rằng các em có thể xử lý các tình huống nói và viết tiếng Anh hàng ngày ở cấp độ cơ bản.

Cambridge English: Flyers là bậc cao nhất trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Tại sao tham sao thi Cambridge English: Flyers?

 • Từng bước cải thiện Tiếng Anh của trẻ
 • Trang bị cho trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh
 • Mở ra một thế giới của những khả năng
 • Tạo động lực cho trẻ bằng cách khen thưởng những tiến bộ của các em
 • Tham dự một kỳ thi chất lượng cao công bằng với tất cả mọi người
 • Nhận được tất cả những hỗ trợ cần thiết để giúp trẻ nâng cao trình độ tiếng Anh

Điều kiện tham gia thi Cambridge EnglishFlyers

Chương trình học luyện thi Cambridge English:Flyers

Mẫu bài thi Flyers

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here