Home Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo tại Khoa Nguyên

Chương trình luyện thi IELTS Quốc Tế

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT Chương trình thiết kế phù hợp với trình độ đầu vào, mục tiêu đầu ra...

Luyện thi Chuyên Anh – Học sinh giỏi – Đại học

LUYỆN THI CHUYÊN ANH - LỚP 10 Đến với khóa học luyện thi chuyên Anh – Lớp 10, chúng...

Luyện thi Starters – Movers – Flyers

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ STARTERS - MOVERS - FLYERS LUYỆN THI STARTERS Giới thiệu chương trình luyện thi...

EIC – Anh ngữ giao tiếp

ANH NGỮ GIAO TIẾP  - EIC (TỪ 17 TUỔI) Giới thiệu chương trình Anh Ngữ Giao tiếp EIC Chương trình...

Young Leaders – Anh ngữ thiếu niên

ANH NGỮ THIẾU NIÊN - YOUNG LEADERS (11 ĐẾN 15 TUỔI) Giới thiệu chương trình Anh ngữ thiếu niên...

SuperKids – Anh ngữ thiếu nhi

ANH NGỮ THIẾU NHI - SUPERKIDS (6 ĐẾN 11 TUỔI) Giới thiệu chương trình Anh ngữ thiếu nhi SuperKids Tạo...

SmartKids – Anh ngữ mẫu giáo

ANH NGỮ MẪU GIÁO -  SMARTKIDS (4 ĐẾN 6 TUỔI) Mục tiêu của Anh ngữ mẫu giáo SmartKids Chương trình...